Tag Archives: tesbih namazı

Tüm Nafile Namazlar

nafile namazlar


TÜM NAFİLE NAMAZLAR VE İBADETLER

 

Nafile namaz kılmanın sevapları çoktur ticaret gibi düşünelim bu işi mesela bir iş yaparsın mecbursun o işi yapamazsan geçimini sağlayamazsın mesela babalar işinde çalışamazsa çocuklarına bakamaz kendine bakamaz kazanırsa bakar ve dünyada geçimini sağlar normal 5 vakit namaz ise ahirette geçimimizi sağlar dünyada’da bize lazım olan huzuru ve boşluğu doldurur o 5 vakit namazı kılmaz isek diğer nafile ibadetler boşadır ama ki 5 vakit namazı kılarsak ahiretteki cenneti kazanmamızı sağlar ve orada çeşitli derecelerden birisine geçerek orada ebedi yaşamımızı sürdürürüz Allah’ın izniyle.
 CENNETLİĞİN RAHATLIK DERECELERİ

Oradaki her derecenin rahatlığı da güzeldir ama derecelerin yükseklikleri vardır en yüksek derecede Peygamberler evliyalar enbiyalar bulunur onunda alt derecelerinde ise ümmetleri bulunur ama o 7 derecenin en yükseğine bizlerde geçebiliriz peki nasıl geçeriz derseniz nafile ibadetler yaparak Allah’ı bol bol zikrederek unutmayın Allah’ı zikredince Allah’ın menfaatine zikretmiyorsunuz kendi menfaatiniz için zikrediyorsunuz çünkü Allah hiç bir şeye muhtaç değildir Allah’ın hiç bir menfaati bir çıkarı yoktur o dilerse herkesi hidayete erdirirdi gece gündüz herkesi kendine zikrettirir di zatende melekler ve tüm herşey onu gece gündüz zikreder tesbih eder ama Allah insanları serbest kılmıştır o konuda ister zikretsin ister zikretmesin zikredersek bizim yararımıza olur zikretmez isek bizim zararımıza olur onun için Allah’ı zikretmek çok büyük bir sevaptır gelelim nafile namaz konusuna nafile namaz kılarak cennetin en yüksek derecelerine ereriz makamımız yükselir cennette Peygamber efendimizin komşusu olmamızı sağlar ve çeşitli ve sayamayacağım derecede sevapları vardır vücudumuza da faydaları çoktur.
Namazın vücuda faydaları nelerdir?
Cevap: İnsanların çoğu spor yapmaktan çekinir ama namaz da spor yerine geçer ve hücrelerin çeşitli şekilde güzel çalışmalarını sağlar ve o yüzden namazın faydası çoktur bağışıklığı güçlendirir zekayı arttırır ve ezberi güzelleştirir ve namazda kan dolaşımları iyi dolaşır ve çeşitli çeşitli yere kan gelmesini sağlar ve mikropların çoğunada hem spor bakımından hemde dua bakımından çabuk mikropları öldürür öylece namaz sadece ahiret için değil dünyalık da faydaları binlerce vardır.

Nafile namazların sevabı her şeyden daha çoktur onun için ben nafile namazlara önem vererek hiç bir nafile namazları kaçırmayı istemem ve sizlerinde kılmanızı isterim önemli olan sizin faydanızadır yararınızadır..

Kaç çeşit nafile namaz vardır ve adları nelerdir nasıl kılacağız?

 

İşte burada İlgili nafile namazları bakınız… okuyunuz inşallah

 


Selam ve Dua ile Allah’a emanet olun inşallah

 

Tesbih namazı

tesbig

Soru 1: Tesbih namazı kaç rekattır faziletleri nelerdir?

Cevap 1: İbn-i Abbâs ve Ebû Râfî -radıyallâhu anhüm- anlatıyor: Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve selem- Abbâs bin Abdülmuttalib’e dediler ki:

“Ey Abbâs, ey amcacığım! Sana bir iyilik yapayım mı? Sana bağışta bulunayım mı? Sana ikram edeyim mi? Sana on hasleti nasıl yapacağını bildireyim mi? Eğer sen bunu yaparsan Allâh senin bütün günahlarını; önceki-sonraki, eski-yeni, hatâen yapılan, kasden yapılan, küçük-büyük, gizli-açık yani hepsini affeder. Bu on haslet şunlardır: dört rek’at namaz kılarsın. Her bir rek’atte Fâtiha sûresi ve bir sûre okursun. Birinci rek’atte kıraati tamamlayınca, ayakta olduğun hâlde on beş kere ‘sübhânellâhi ve’l-hamdü li’llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va’llâhu ekber’ dersin. Sonra rükû yapıp orada aynı tesbihi on kere söylersin, rukûdan başını kaldırır on kere daha söylersin. Daha sonra secde yapıp aynı tesbihi on kere söylersin. Secdeden başını kaldırınca da on kere tekrarlarsın. Tekrar secdeye varıp yine on kere aynı tesbihi söylersin. İkinci secdeden başını kaldırınca da on kere söylersin. Böylece bir rekatte bunları yetmiş beş defâ söylemiş olursun.

Aynı şeyleri dört rek’atte de yaparsın. Dilersen bu namazı her gün bir kere kıl. Her gün yapamazsan haftada bir kere, haftada yapamazsan ayda bir kere, o da olmazsa yılda bir kere yap. Yılda bir kere de kılamazsan hiç olmazsa ömründe bir kere yap.” (Ebû Dâvud, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Vitr, 19)

Peki tesbih namazı nasıl kılınır?

Tesbih namazı aşağıda hazırlanmış olduğu duaları okuyarak ve gösterilen adımlara uyarak kılınır.


Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek’atlı bir namazdır.
Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezber bilmek gerekir.

“Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber.
Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym”

Tesbih Namazının Kılınışı
1.Rekat
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir. 
Allâhü Ekber”
 diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke’den sonra
15 kere tesbih

Fatiha ve  sure’den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere 
tesbihSecdeden doğrulunca
10 kere 
tesbih2.secde tesbihinden sonra
10 kere 
tesbih okunur.
  • Böylece birinci rek’at kılınmış olur.
  • İkinci rek’ate kalkılır.
2.Rekat 
Fatiha’dan önce
15 kere tesbih

Fatiha ve  sure’den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca 10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere 
tesbihSecdeden doğrulunca
10 kere 
tesbih2.secde tesbihinden sonra
10 kere 
tesbih okunur.
  • İkinci rek’atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme sallive Allâhümme bârik duaları okunur.
  • Üçüncü rekata kalkılır.
3.Rekat 
Fatiha’dan önce
15 kere tesbih

Fatiha ve  sure’den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca 10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere 
tesbihSecdeden doğrulunca
10 kere 
tesbih2.secde tesbihinden sonra
10 kere 
tesbih okunur.
  • Böylece üçüncü rek’at kılınmış olur.
  • Dördüncü rek’ate kalkılır.
4.Rekat
Fatiha’dan önce
15 kere tesbih

Fatiha ve  sure’den sonra10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra
10 kere 
tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere 
tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere 
tesbihSecdeden doğrulunca
10 kere 
tesbih2.secde tesbihinden sonra
10 kere 
tesbih okunur.
 
  • Dördüncü rek’atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik,Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
  • Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.
  • Tesbih namazında beher rek’atte okunan tesbih adedi 75’dir. Dört rek’atte 300 tesbih okunmuş olur.
  • Dua edilir.
Tesbih Namazını Cemmat ile Kılmak
Tesbih namazı herkesin ferden kılabilmesi zor olduğu için, imamın önce  kendi başına tekbir alıp, sağa sola selam verip, sonra tekrar tekbir alıp cemaatle birlikte namaza durup tesbih namazı kıldırdığı görülmektedir.

Öncelikle şu belirtilmeli ki; Teravih namazından başka nafile namazlar için cemaat teşkili  meşru görülmemektedir…Nafile namazların münferiden kılınması daha faziletlidir. Aslolan hüküm bu olmakla beraber, bazı şart ve kayıtlara bağlı olarak istisnai  bir hüküm de mevcut bulunmaktadır. Şöyle ki: Herkesin tek başına başaramayacağı tesbih namazını, davetleşmek ve haberleşmek suretiyle olmaksızın, oturmakta olan birkaç kişi, aralarından birini imamlığa geçirip kendileride ona uyarak kılsalar caizdir. Fakat, namaza başladıktan sonra selam verip namazı bozmak, “Amellerinizi iptal etmeyiniz” emr-i İlahisine aykırı düşer.

 

            İlgili nafile namazları bakınız…

                                                                                                                                       Selam ve Dua ile Allah’a emanet olun


Nafile Namazlar

nafile-namazlar

Soru: Nafile namazlar nelerdir


Cevap:
Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve selem-‘in hayâtı Allâh’a ibâdetin ve en güzel kulluğun binbir nev’iyle lebâleb doludur. Günün hemen her ânına tekâbül eden bir nâfile namazı mevcuttur. Nâfile ibadetler kulu Allah’a daha çok yaklaştırır ve cennetteki mertebesini de yükseltir. Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve selem-:

(“Müslüman bir kimse, farzların dışında nâfile olarak her gün Allah rızası için on iki rek`at namaz kılarsa, Allah Teâlâ ona cennette bir köşk yapar”(Müslim, Müsâfirîn 103. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tatavvu 1) buyurmuştur. Nâfile namazların, kıyâmet gününün dehşetli ânında hesâb verirken zor durumda kalan sâhibinin imdâdına yetişeceğini de yine Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve selem- haber vermiştir:

“Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa, işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa, kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet farzlarından bir şey noksan çıkarsa, Azîz ve Celîl olan Rabb’i:

- Kulumun nâfile namazları var mı, bakınız? der. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir.”(Tirmizî, Salât, 188)

Farz namazları cemaatle kılmaya âzamî derecede gayret eden Efendimiz -sallallahu aleyhi ve selem- nâfile namazlarını daha çok evinde kılmayı tercih eder ve şöyle buyururdu:

“Ey İnsanlar! Evinizde namaz kılınız. Zira farz namaz dışındaki namazların en makbûlü, insanın evinde kıldığı namazdır.” (Buhârî, Ezân 81; Müslim, Müsâfirîn 213)

Farz namaz, her müslümanın yerine getirmesi zarûrî bir ibâdet olduğu için açıktan kılınması ve insanların bu ibadete daha sağlam bir şekilde yöneltilmesi gerekmektedir. Bu nedenle açıktan ve büyük bir cemaat şuuru içinde edâsı daha uygundur. Nâfile namazlar ise insanların irâdesine bırakılmış ihtiyârî ibâdetler olduğundan, Allâh’a vuslat yolunda yarışan kimselerin riyâ ve süm’a hendikaplarını daha kolay yenebilmeleri, evlerinde gizli olarak ibâdet etmelerine bağlıdır. Bu hususta diğer bir nokta da, evlerin namazla şereflenmesi ve bereketlenmesidir. Cemaatle namaza çok önem veren Müslümanların, evlerini namaz kılınmayan yerler hâline getirmemeleri de istenmektedir. Bu konuda mü’minleri uyaran Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve selem- şöyle buyurmuşlardır:

“Namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz.”(Buhârî, Salât 52; Müslim, Müsâfirîn 208)

Önemli not: Nafile namazları kılmak için önce farzları yapmamız gerek daha sonra nafile namazları kılmamız gerek ve nafile namazlarının  sevabı çok yüksektir Allah’ın rızasına ve şefkatine sevgisine kazanmak ulaşmak için en önemli nafile namazlarını kılmamız gerektir…

            İlgili nafile namazları bakınız…

Selam ve Dua ile Allah’a emanet olun