Milli Eğitim Mevzuatları | Ömer Faruk KURAL

"Milli Eğitim Mevzuatları" Kategorisindekiler

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB’e ilişkin hükümler

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB’e ilişkin hükümler

ONUNCU BÖLÜM Milli Eğitim Bakanlığı Görevler MADDE 301 – (1) Milli Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır: a) Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedeni, zihni, ahlaki, manevi, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe […]


R. Alanı
Youtube Kanalıma Abone Olun :)